Unidade 2 – Augadeiro

Publicado por nosceosdeantoniaferrin o

1 outubro-15 outubro (6 sesións)

Enfocamos

Act. 1. A través do breve documental “A muller na ciencia” elaborado polo concello de Ames e o seu IES, reflexionamos sobre as razóns da invisibilización da muller na ciencia. Prestamos atención ao vídeo.

Act. 2. En conxunto, comentamos os aspectos máis destacables do documental. Provocamos pequenas intervencións en público na aula comentando estes aspectos. Explicamos as pautas para os debates. Facemos unha recompilación rápida de información e desenvolvemos un pequeno debate sobre se existe ou non discriminación hoxe en día.

Nos sons do ceo

Act. 3. Reflexionamos sobre o papel da muller na ciencia e na historia. Cales máis coñecemos?

Act. 4. No vídeo fálase das dificultades segundo a época. Pedímoslles ao alumnado que fale coas súas avoas, bisavoas ou mulleres maiores do seu contorno para facérmonos unha composición da memoria viva das mulleres e compartilo na aula.

Act. 5. De cara avanzar no noso proxecto, na medida do posible recollemos estas experiencias en soporte audiovisual. Escollemos algunhas destas experiencias, xa gravadas ou escritas para ser gravadas por nós. Así, relacionámolas coa invisibilización que sufriu Antonia Ferrín para incorporar estas experiencias ao noso dossier e demostrar que é un exemplo entre milleiros e merece ser homenaxeada.

Act. 6. Repasamos na aula algunhas das historias recollidas para fomentar así o respecto e o valor das mulleres na configuración da nosa identidade cultural e na contribución ao coñecemento do mundo e practicar o aprendido verbo da expresión oral.

O diario de Antonia Ferrín

Act. 7. Na aula de informática, coa axuda do departamento, procuramos na rede manuais para editar vídeo. Seleccionamos un programa informático para traballar a edición de vídeos.

Act. 8. A fenda dixital do galego. Desafortunadamente, a informática é un dos eidos nos que á nosa lingua lle custa en ocasións atopar espazos. Mais para iso está a tripulación do Observatorio. En grupos, redactamos en galego o Manual de edición de vídeo do programa seleccionado.

Act. 9. O texto instrutivo. Partindo dos manuais vistos e do traballo que están a elaborar os nosos alumnos explicamos na aula as características do texto instrutivo.

Act. 10. Pedimos ao alumnado que cotexen os manuais de uso que prepararon coas características que debe ter un texto instrutivo. Corriximos os erros cometidos. Amosamos exemplos de ferramentas en rede que empregan o galego, como fala.gal.

Act. 11. Editamos con títulos de crédito, subtítulos e explicacións dos vídeos recollidos polo alumnado. Traballamos, en colaboración co departamento de informática, como se incorpora información ao noso nosceosdeantoniaferrin.fala.gal

Sala de máquinas

Act. 12. Explicamos na aula o substantivo con toda a súa variación, prestando especial atención á variación de xénero.

Act. 13. Reforzamos as aprendizaxes adquiridas a través de exercicios prácticos.

Act. 14. Corriximos e analizamos o xénero dos substantivos e dos adxectivos dos textos elaborados na unidade 1.

Act. 15. Non me “arrobes” a identidade. A través dun remuíño de ideas reflexionamos sobre a linguaxe inclusiva. Recollemos e organizamos os resultados nun esquema. Vemos algunhas ferramentas en liña sobre esta cuestión:

Planetario

Act. 16. Escoitamos novamente os vídeos gravados e prestamos especial atención ás variedades internas da lingua. A continuación, reflexionamos arredor das seguintes preguntas:

            -A lingua destas mulleres é propia do ámbito rural ou do urbano?

            -Prodúcese nunha situación formal ou informal?

            -Que amosa sobre o nivel social?

            -É a mesma fala que empregan as mozas e mozos de 4º da ESO?

Act. 17. A través das respostas destas preguntas reflexionamos sobre as variedades lingüísticas, prestando especial atención ás variedades diacrónicas e diatópicas.

Act. 18. Comparamos as mostras de falas recollidas coas mostras de fala que temos no Arquivo Sonoro de Galicia para que os alumnos identifiquen os diferentes bloques dialectais.

Na fronte unha estrela

Act. 19. Buscamos toda a documentación gráfica que atopemos sobre as Irmandades da Fala. Empregando os coñecementos adquiridos no programa informático da unidade 2 realizamos unha montaxe con fotos de membros das Irmandades da Fala, títulos e subtítulos explicativos etc. Incorporamos o material ao Caderno de Astronomía.

Act. 20. Autoavaliámonos. Unha vez rematadas estas actividades realizamos un novo remuíño de ideas para comprobar o grao de adquisición do coñecemento literario.

Act. 21. Realizamos lecturas de textos de autores das Irmandades da Fala valéndonos do libro de texto e das antoloxías da Real Academia dispoñibles en liña.

Act. 22. Sistematizamos os coñecementos adquiridos en esquemas sobre esta etapa literaria e traballamos estratexias de aprendizaxe e organización.

Na órbita de Augadeiro

Act. 23. a) Lemos un fragmento do artigo de Montse Dopico en Praza Pública sobre a invisibilización das mulleres das Irmandades da Fala.

Explicamos como no centenario do ano 2016 moitas autoras e institucións traballaron na recuperación da memoria.  Por exemplo, A Coruña das mulleres e poñémolo en relación con experiencias próximas como  https://mulleresourensas.blogspot.com/

b) Realizamos un traballo de investigación sobre as mulleres nas Irmandades da Fala e expoñémolo. Recompilamos isto no noso Caderno para falarmos da importancia de traballar a memoria das mulleres.

c) Ampliamos información facilitando un Podcast de Aurora Marco. Recompilamos información para engadir aos Ceos de Antonia Ferrín.

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario